Шатри под наем

Шатрите, с които разполага нашата фирма са два основни вида, в зависимост от типа на носещата конструкция – стоманена или алуминиева. При първият тип шатри наемната цена е по-ниска, отколкото при шатрите с алуминиева конструкция.

ШАТРИ СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Шатри Пагода

 • Шатра еднокуполна Пагода с размери 3,6 х 3,6м – 13 кв.м. Стоманена прахово боядисана в бяло носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци
 • Шатра двукуполна Пагода с размери 3,6 х 7,2м – 26 кв.м. Стоманена прахово боядисана в бяло носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци

Парти шатри

 • Шатра двускатна с размери 6 х 6м – 36 кв.м. Стоманена горещо поцинкована носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размери 4 х 10м – 40 кв.м. Стоманена горещо поцинкована носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размери 6 х 12м - 72 кв.м. Стоманена горещо поцинкована носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размери 8 х 12м - 96 кв.м. Стоманена горещо поцинкована носеща рамка и крака. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни. Височина при входа 3м

ШАТРИ С АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ 

Шатри Пагода

 •  Островърха шатра Пагода с размери 5 х 5м – 25 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Островърха шатра Пагода с размери 6 х 6м - 36 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни

Шатри - широчина 8м и дължина на модули през 3м

 • Шатра двускатна с размер 8 х 3м - 24 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 6м - 48 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 9м - 72 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 12м - 96 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 15м - 120 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 18м – 144 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 21м - 168 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 24м - 192 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 27м - 216 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 8 х 30м - 240 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни

Шатри – широчина 10м и дължина на модули през 5м

 • Шатра двускатна с размер 10 х 5м – 50 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 10м – 100 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 15м – 150 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 20м – 200 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 25м – 250 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 30м – 300 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 35м – 350 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 10 х 40м – 400 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни

Шатри – широчина 15м и дължина на модули през 5м

 • Шатра двускатна с размер 15 х 5м - 75 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 15 х 10м – 150 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 15 х 15м - 225 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни
 • Шатра двускатна с размер 15 х 20м – 300 кв.м. Рамка от анодизирани алуминиеви профили. Покритие – PVC/ Поливинил – цвят бял. Странични стени – тип прозорци и плътни

Аксесоари

  • Дървен под
  • Осветление
  • Отопление
  • Климатизация
  • Алуминиева врата

Comments are closed.